Drużyny Bartoszowe – Lwów 1908 r.

Początek XX w. to dla Polaków czas zwiastujący pojawienie się szansy na odzyskanie niepodległego państwa. Szereg inicjatyw i organizacji patriotycznych i paramilitarnych prężnie poszerzało grono swoich członków oraz zasięg działań. Jednym z pierwszych było Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” powstałe we Lwowie zrzeszające ludzi wywodzących się z różnych środowisk i stanów społecznych. Czytaj dalej…

Z Tartakowa do Królewskiej Huty

Wincenty Spaltenstein urodził się 18 stycznia 1888 roku w Byszowie (obecnie teren Ukrainy), w pow. Sokalskim, w wojew. Lwowskim. Został ochrzczony w kościele wyznania rzymskokatolickiego w Stojanowie. Jego rodzicami byli Julian (1857-1908) oraz Krystyna (zm.1927) z domu Lipiec. Ojciec był z zawodu stolarzem i parał się pracą najemną w majątku Czytaj dalej…