Straty.pl – Wojenne losy naszych bliskich

II wojna światowa dla wielu była czasem bólu, strachu i niepewności. Prześladowania, aresztowania, egzekucje żołnierzy i cywilów, wywózki do obozów koncentracyjnych oraz na przymusowe roboty do III Rzeszy, były wydarzeniami dnia codziennego. Gdy poszukuje się informacji o bliskich każda choćby najmniejsza nowa informacja czy relacja z tamtego okresu elektryzuje i jest na wagę złota. Relacje te najczęściej opowiadają o świecie pogrążonym w chaosie i toczonej w nim z dnia na dzień walki o przetrwanie. Świadectwa tamtych dni, należy doceniać, a przede wszystkim zachować. Ku przestrodze i pamięci.

Dla wielu osób wojenne losy ich rodziny i krewnych są w dalszym ciągu nieznane. Gdy dokumenty uległy zniszczeniu, a najstarsi członkowie rodziny odeszli, często nie sposób odtworzyć już wojenne wydarzenia. Niektórzy do tej pory, pomimo upływu lat poszukują miejsc kaźni i pochówku swych krewnych.

Dlatego z inicjatywy IPN i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego powstał program, którego celem jest udostępnienie oraz zebranie i zachowanie informacji o osobach posiadających obywatelstwo polskie zgładzonych bądź represjonowanych w latach 1939-1945 przez III Rzeszę. W tym celu uruchomiona została strona internetowa www.straty.pl, na której udostępniono bazę, zawierającą dane osobowe oraz dokumenty wskazujące miejsce i datę śmierci danej osoby bądź miejsce, oraz charakter, w jakim była przetrzymywana np. jako pracownik przymusowy, wiezień obozu.

W zakładce „szukaj w bazie” po wpisaniu odpowiednich danych personalnych (wystarczy wpisać imię i nazwisko) strona przedstawi nam wszystkie dane zebrane o danej osobie, które zostały udostępnione przez archiwa państwowe i instytucje zajmujące się wydarzeniami II wojny światowej.

Strona umożliwia nam na umieszczenie lub zaktualizowanie informacji, jakie posiadamy o swoich krewnych. Wystarczy wypełnić kwestionariusz umieszczony na stronie lub wydrukować go i wysłać na wskazany adres, aby podane informacje zostały opublikowane i umieszczone w bazie. Twórcy Programu zachęcają, aby każdy, kto posiada, jakąkolwiek wiedzę na temat represjonowania swych bliskich podzielił się nią, i zapewniają, że nawet najmniejsze wzmianki i niepełne informacje zostaną zapisane w bazie.

Zachęcam do odwiedzenia tej strony i zapoznania się z jej zasobami. Apeluję również do wzięcia czynnego udziału w programie. Ja sam na podstawie posiadanych wspomnień i dokumentów wypełniłem i wysłałem kwestionariusz, podając miejsca i daty uwięzienia mojego pradziadka w obozach koncentracyjnych na terenie Niemiec. Teraz przygotowuje dane o represjonowaniu mojego dziadku i prababci.

Warto!

 

Dodaj komentarz