Spaltenstein czy Szpaltowski?

Po powrocie na Śląsk w marcu 1945 roku Wincenty Spaltenstein jako doświadczony urzędnik i administrator otrzymał propozycję od ówczesnego wojewody gen. Ziętka, uczestniczenia w pracach organizowania samorządu na Opolszczyźnie. W następstwie 16 marca 1945 r. został wyznaczony do pełnienia funkcji prezydenta Gliwic. Pojawił się jednak pewien problem, związany z nazwiskiem Czytaj dalej…