O witrynie

Nazywam się Adam Spaltenstein, jestem twórcą tej strony i autorem opublikowanych na niej tekstów.

Historią interesowałem się już od czasów szkoły podstawowej, gdzie miałem szczęście trafić na dobrych nauczycieli tego przedmiotu. Zainteresowanie to towarzyszyło mi w czasie liceum i ostatecznie skłoniło mnie do podjęcia studiów na kierunku humanistycznym. Minęło jednak sporo czasu, zanim zainteresowałem się historią, która była mi najbliższą ze wszystkich – historią mojej rodziny. Działo się to stopniowo i ze zwykłej ciekawości przerodziło się to w moją pasję, której oddaje się w każdej możliwej chwili. Zafascynowała mnie postać mojego pradziadka, Wincentego Spaltensteina. Szukając informacji o nim, szybko zorientowałem się, że zarówno w tekstach drukowanych, jak i w sieci, przodują publikacje ograniczające się do zwięzłego wyliczenia podejmowanych przez niego działalności politycznych i społecznych. Pojawiają się krótkie informacje i biogramy, lecz część z nich zawiera błędy i ze względu na swój charakter, teksty te uniemożliwiają przedstawienie postaci Wincentego Spaltensteina i jego zawiłej historii. Jestem przekonany, że mój pradziadek zasługuje na więcej.

Dlatego też podjąłem decyzję o stworzeniu miejsca, w którym każdy mógłby dowiedzieć się więcej na temat Wincentego Spaltensteina i dziejów jego najbliższej rodziny. Chcę ukazać ich losy, na tle niezwykłych i trudnych czasów, w których przyszło im żyć i podejmować trudne decyzje, od których często zależało ich życie. Chciałbym również obalić pewne wciąż pojawiające się informacje o moim pradziadku i skonfrontować je, bazując na zachowanym materiale historycznym. Wiele z publikowanych tu dokumentów i informacji nie było dotychczas szerzej publikowanych i dostępnych.

Aby zapewnić profesjonalizm tworzonych przez mnie wpisów, opieram się na informacjach dostępnych w opublikowanych pracach i artykułach naukowych. W każdym wpisie podaję dokładną bibliografię, dotyczącą pozycji zwartych oraz wykorzystanych dokumentów. W swojej pracy korzystam z pozostawionego w mojej opiece rodzinnego archiwum, które konsekwentnie porządkuje i kataloguje oraz staram się zebrać rodzinne historie i zestawiając je z faktami historycznymi złożyć je w całość. Wspomagam się danymi zbieranymi z archiwów państwowych oraz badam dokumenty, zebrane w wyniku przeprowadzanych w nich kwerend.

Wciąż odkrywam nowe fakty z życia mojej rodziny. Często historia ta może zaskakiwać.

Właśnie to jest w niej najlepsze.

Zapraszam do lektury!

Zdjęcia i dokumenty umieszczane na stronie, jeżeli nie zostały podane ich źródła, pochodzą z Archiwum Rodziny Spaltenstein. Publikowane teksty mojego autorstwa mogą być rozpowszechniane jedynie za moją zgodą oraz z poszanowaniem praw autorskich wraz z dołączoną bibliografią, na podstawie której powstały.