Bibliografia

W tym miejscu umieszczam przypisy do wszystkich książek i artykułów, na podstawie których przygotowałem opublikowane wpisy. Każdy zapoznając się z niniejszą bibliografią, może sam sprawdzić i potwierdzić podawane na ich podstawie informacje i samodzielnie je analizować.


Wpis pt. : Poszukiwany Wincenty Spaltenstein!

Andrzej Szefer, „Jak powstała niemiecka specjalna księga gończa Sonderfahndungsbuch Polen”, Zaranie Śląskie 1983, z.3

http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/647333,rok-1939-niemiecka-ksiega-smierci-czyli-listy-goncze-za-polakami,id,t.html [dostęp : 8 stycznia 2017]

Wpis pt. : Spaltenstein czy Szpaltowski?

1. Paweł Dubiel, „W nurcie górnośląskich problemów” [w:] Wspomnienia o Aleksandrze Zawadzkim, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1971 r., s.74

2. Juliusz Niekrasz, „Z dziejów AK na Śląsku”, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1993 r., s.123

3. Andrzej Ziemilski, „Dobry Niemiec: opowiadania prawdziwe”, Czytelnik, Warszawa 1997 r., s.104

4. Henryk Rechowicz, „Zasługi Wincentego Spaltenstein w rozwoju kultury fizycznej na Górnym Śląsku (do 1939 roku)”, [w:] Z dziejów kultury fizycznej na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1918-1939, AWF Katowice 1990 r., s.76

5. Życiorys Wincentego Spaltenstein, Archiwum Rodziny Spaltenstein, dok nr 69.

Wpis pt. : Historia nazwiska „Spaltenstein”

1. Family Name History : Spaltenstein (Search for Roots 1986 – The Laws of Arms)

2. Materiały i informacje zdobyte przez Wojciecha Spaltensteina z Krakowa.

3. http://www.polskaniezwykla.pl/ [dostęp: 26.01.2017]

Wpis pt. : Z Tartakowa do Królewskiej Huty

1. Życiorys Wincentego Spaltenstein, Archiwum Rodziny Spaltenstein, dok. nr 69

2. Akt chrztu Wincentego Spaltenstein, Archiwum Rodziny Spaltenstein, dok. nr 83

3. Księga pamiątkowa półwiekowego jubileuszu Gimnazyum im. Franciszka Józefa I we Lwowie: 1858-1908, Drukarnia i litografia Piller, Neumann i Sp. 1909 r., s. 5-7

4. Sprawozdanie Dyrekcyi C.K. Gimnazyum Lwowskiego im. Franciszka Józefa we Lwowie. Za rok 1903,1905,1906,1907

5. Indeks Wincentego Spaltenstein, UJK we Lwowie 1909 r., Archiwum Rodziny Spaltenstein, dok. Nr 103

Wpis pt. : Przybycie do Królewskiej Huty

1. Życiorys Wincentego Spaltensteina, Archiwum Rodziny Spaltenstein, dok. nr 69

2. Lech Krzyżanowski, „Sędziowie w II Rzeczypospolitej. Okręgi apelacyjne: krakowski i katowicki”, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2011 r.

3. Pod. red. Zbigniew Kapały, „Wkroczenie wojsk polskich do Chorzowa w 1922 roku”, Chorzów 2002 r.

Wpis pt. : Burmistrz Królewskiej Huty (1925-1934)

  1. Danuta Sieradzka,”Z dziejów samorządu komunalnego Chorzowa”, Chorzów 1994 r.

2. Pod. red. Jana Kantyki,”Chorzów – Zarys rozwoju miasta”, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1977 r.

Wpis pt. : Początek wojny: Losy rodziny Spaltenstein

1. Wspomnienia Kazimiery Spaltenstein, Archiwum Rodziny Spaltenstein, dok. Nr. 150

2. Edward Hanke, „Trudy i Oczekiwania”, Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa 1965 r.

3. Edward Hanke, „Życie spełnionych marzeń”, tom III (maszynopis)

Wpis pt. : Wincenty Spaltenstein w Polskim Państwie Podziemnym: Cywilny Sąd Specjalny

1. Waldemar Grabowski, „Polska Tajna Administracja Cywilna 1940-1945”, Warszawa 2003 r.

2. Mieczysław Starczewski, „Ruch oporu na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim”, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1988 r.

3. Stefan Korboński, Polskie Państwo Podziemne: przewodnik po podziemiu z lat 1939-1945, Świat Książki, Warszawa 2008 r.

4. Stefan Korboński, „W imieniu Rzeczypospolitej”, Warszawa 2009 r.

5. Juliusz Niekrasz, „Z dziejów AK na Śląsku”, Katowice 1993 r.

6. Statut Cywilnych Sadów Specjalnych

7. Leszek Gondek, „Polska karząca 1939-1945”, Warszawa 1988 r.

Wpis pt. : Drużyny Bartoszowe – Lwów 1908 r.

1. „Drużyny Bartoszowe 1908-1914”, Lwów 1939 r.

2. „Sokół na Śląsku”, Katowice luty 1938 r., nr. 2